VÅRA TJÄNSTER

oFÖRMEDLING

Vi har - och kan omgående förmedla - EU läkare som har genomgått 6 månaders svensk språkutbildning. Ni kan träffa dessa i Sverige och testa deras språk- och yrkeskunskaper. Läkarna kan vara på plats och börja arbeta redan efter första intervjun med er.

oHEADHUNTING - REKRYTERING

Vår strategi är att alltid vara på plats och träffa/intervjua kandidaterna personligen i deras hemland. Detta innebär att vi kan erbjuda specialister som annars kan vara svåra att rekrytera.
För att öka möjligheten till långsiktiga rekryteringar lägger vi också stor vikt vid varje läkares familjesituation. Vi samtalar med alla familjemedlemmar om bland annat vilka intressen och förväntningar de har, om partnerns yrke och hur stor motivationen är att flytta till Sverige.

oVI LÖSER DET PRAKTISKA

I vårt koncept ingår även att hjälpa till med allt praktiskt som måste ordnas, för att underlätta kandidaternas etablering i det nya hemlandet.Vi hjälper till med uppehållsrätt, folkbokföring, legitimationer, bostad, ansökan till dagis/skola och eventuellt annat praktiskt som kan behöva ordnas under den första tiden.

 
 

oSPRÅKUTBILDNING

Vårt koncept är mycket genomtänkt också vad gäller utbildning för kandidaterna. Den viktigaste förutsättningen för att kunna integreras snabbt i ett nytt land är att kunna språket och ha en viss kunskap om hur samhället fungerar. Därför erbjuder vi två olika utbildningar för de som vill arbeta och leva i Sverige:

- svensk språkutbildning
- utbildning i svensk samhällsorientering.

Utbildningarna sker i hemlandet för att läkaren ska vara språkutbildad och förberedd vid ankomsten till sin kommande arbetsplats i Sverige. Läkarna arbetar - helt eller delvis - under den 6-7 månader långa studietiden, vilket innebär att de behåller yrkesskickligheten inom sina specialområden.


 
 

 

 

Ta kontakt med oss via telefon eller komplettera och skicka kontaktformuläret till oss - så berättar vi mer.