REGISTRERING    
 

Det är enkelt att registrera sig hos oss. Ta kontakt med oss via telefon eller komplettera och skicka registreringsansökan nedan. Vi skickar då vår CV-mall och ett frågeformulär som du fyller i och återsänder till oss. Därefter registreras ditt CV i vår databas.

Alla dina uppgifter behandlas med sekretess. Vi delger ingen som helst information om en kandidat vare sig till kund eller andra externa kontakter innan vi fått kandidatens medgivande.


Födelseår:
Land:
Telefon: